Jansma Taxaties

Taxaties

Ik verzorg  taxatie voor uw woning: aankoop- en/of financieringsdoeleinden, aangifte successierechten, maar ook ten behoeve van echtscheidingsprocedures, minnelijke waardering met de Belastingdienst.

Bouke Jansma RT is onder nummer RT484775815 ingeschreven in de Registers “Wonen” van het RVT en “Bedrijfsmatig Vastgoed” van het Nederlands Register van vastgoed Taxateurs (NRVT) en mag sinds 1 januari 2016 de titel RT voeren.

Zijn taxatierapporten voldoen hiermee aan de EVS: de Europeese  Taxatie Standaard.

Aangesloten bij de beroepsorganisatie VBO van Makelaars en taxateurs, worden mijn waardeverklaringen en taxatierapporten door alle geldverstrekkers en betrokken organisaties geaccepteerd.

Voor woningfinanciering met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt een zogenaamd gevalideerde taxatie vereist. Validatie van mijn rapporten gebeurt via het NWWI.

Overigens: door een aantal geldverstrekkers wordt sowieso een gevalideerd rapport vereist, ook al wordt er niet gefinancierd met NHG.

Van toepassing zijn de Algemene Consument Voorwaarden VBO Makelaars en Taxateurs.
Deze zijn op verzoek te verkrijgen.

Neem direct contact op